Minőségbiztosítás
MŰKÖDÉSI POLITIKA
 

A Vas Vármegyei Független Vizsgaközpont által alkalmazott vizsgáztatási rendszer, a dokumentált struktúrák, irányelvek és eljárások biztosítják a vizsgáztatási tevékenységek pártatlanságát, a pártatlanság kezelését és az érdekelt felek kiegyensúlyozott bevonásával az érdekütközés kockázatának csökkentését.

A vizsgaközpont vezetése biztosítja, hogy a személyek vizsgáztatásával kapcsolatos irányelvek és eljárások tisztességesek legyenek minden jelentkező, vizsgázó és vizsgázott személy esetében.

A vizsgaközpont vezetése elvárja a teljes vizsgáztatási folyamat során, a vizsgával kapcsolatba került munkatársak és megbízott személyek birtokába került információk bizalmas kezelését, a vizsgáztatási folyamat alatti biztonság fenntartását és a tisztességtelen, csaláson alapuló vizsgamódszerek megakadályozását.

A vizsgáztatási tevékenységben résztvevő munkatársak és megbízott személyek felkészültsége és folyamatos képzése biztosítja az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány, a kapcsolódó előírások és a jóváhagyott eljárások követelményeinek folyamatos érvényesítését.

 

Szombathely, 2023. szeptember 1.

 

                                                                                            Hanyeczné Soós Krisztina

                                                                                                vizsgaközpont vezetőMINŐSÉGPOLITIKA
 

A Vas Vármegyei Független Vizsgaközpont az új szakképzési rendszer jogszabályaiban meghatározott akkreditált vizsgáztatási tevékenység folytatására jött létre.

 

Célunk, hogy az akkreditáció megszerzése után a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagálva, magas színvonalú vizsgaszervezéssel és lebonyolítással minél több jelentkező számára lehetővé tegyük a választott szakmai végzettség megszerzését, segítve őket céljaik elérésében és munkaerőpiaci lehetőségeik bővítésében.

Vizsgaközpontunk vezetése jelen minőségpolitikájában is kinyilvánítja a minőség iránti elkötelezettségét, ennek érdekében MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szerinti minőségbiztosítási rendszert működtetünk.

Törekszünk a vizsgára jelentkezők és partnereink részletes tájékoztatására, szolgáltatásaink átláthatóságára, az esetlegesen felmerülő kérdések gyors és pontos megválaszolására, annak érdekében, hogy segítsük a velünk kapcsolatba kerülő vizsgázók, vizsgáztatók és partnerek döntéseit és munkáját.

Hiszünk abban, hogy a sikeres működés záloga a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás, ennek érdekében belső szabályzatainkban egyértelműen meghatároztuk a felelősségi- és hatásköröket. Ezek maradéktalan betartását munkatársainktól elvárjuk.

Középtávú célunk, hogy a régió egyik legismertebb, legjobb szolgáltatásokat nyújtó szervezetévé váljunk, és az élvonalbeli helyzetünket tartósan megőrizzük.

A  vizsgaszervezési tevékenység minőségpolitikáját alkotó főbb céljaink a következők:

ü  Olyan vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozunk, melyek a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek és a szakmai tudás- és kompetenciák mérésére a lehető legobjektívabb módon alkalmasak.

ü  A törvényes működés érdekében a vizsgaszervezési tevékenység során a szabályzatainkban és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul betartjuk.

ü  Ügyfélfogadásunk, ügyfélkapcsolati rendszerünk, szervezeti kommunikációnk gyakorlati megvalósítása során biztosítjuk, hogy korrekt módon szolgáljuk ki ügyfeleinket.

ü  Kizárólag olyan vizsgáztatókkal, szakértőkkel dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.

ü  Kizárólag olyan helyszíneken szervezünk vizsgát, melyek korszerű infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt kielégítve kellemes és inspiráló környezetet nyújtanak a vizsgákhoz.

ü  A panaszkezelésről ügyfeleinket tájékoztatjuk, annak folyamatát évente, illetve szükség esetén gyakrabban is felülvizsgáljuk.

 

A minőségcélok teljesüléséhez elengedhetetlen a humánerőforrás biztosítása és folyamatos fejlesztése, ennek érdekében:

ü  Munkatársainkat – beleértve a vizsgabizottságok tagjait – rendszeresen képezzük a minőségi munkavégzés és a pártatlanság iránti elköteleződés fenntartása, valamint a tevékenységüket érintő változások megismerése érdekében.

ü  Törekszünk a projektfeladatok értékelésének új, innovatív módszereinek alkalmazására, növelve ez által a képzések hatékonyságát.

ü  Munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a különböző élethelyzetekből adódó egyéni igények kielégítésére való törekvés.

ü  Vizsgabizottságaink teljesítményét rendszeresen értékeljük, véleményüket és javaslataikat a vizsgáztatási folyamat minőségének javítása érdekében figyelembe vesszük.

ü  A vizsgázók elégedettségét mérjük és értékeljük, e felmérések eredményeit szem előtt tartjuk folyamataink fejlesztése során.

Elvárjuk, hogy a vizsgáztatási folyamatba bevont valamennyi partnerünk megismerje szervezetünk minőségpolitikáját, alapvető céljainkat, működési előírásainkat.

Vizsgáink tárgyi feltételeit saját és bérelt eszközök segítségével biztosítjuk.

Hiszünk az élethosszig tartó tanulás és fejlődés gondolatában, ennek megfelelően mindennapi tevékenységünket is ehhez igazítjuk.

A vizsgaközpont jövőjének biztosítása szempontjából cél a munkafolyamatok, valamint a tevékenység eredményességének folyamatos javítása. Minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat és azok teljesülését évente felülvizsgáljuk, és a megváltozott igényekhez igazítjuk.

 

Szombathely, 2023. szeptember 1.

 

                                                                                                                        Hanyeczné Soós Krisztina

                                                                                                                                         vizsgaközpont vezető
PÁRTATLANSÁGI NYILATKOZAT

 

A Vas Vármegyei Független Vizsgaközpont elkötelezett a vizsgáztatási tevékenységek pártatlansága iránt.

A vizsgaközpont a szakmai és a képesítő vizsgákat úgy szervezi és irányítja, hogy biztonságosan meg lehessen őrizni a pártatlanságot.

A vizsgaközpont minden esetben pártatlanul jár el a jelentkezőkkel, vizsgázókkal és a vizsgázott személyekkel kapcsolatban, a vizsgaközpont működését nem korlátozza indokolatlan pénzügyi vagy más korlátozó feltétel.

A pártatlansági és a titoktartási nyilatkozatoknak megfelelően jár el minden közreműködő a vizsgáztatás teljes folyamatában.

Szombathely, 2023. szeptember 1.

 

                                                                                                 Hanyeczné Soós Krisztina

                                                                                                     vizsgaközpont vezető

Kapcsolat

Vas Vármegyei Független Vizsgaközpont ( VMFVK )

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10. 

 E-mail: vizsgakozpont@vmszc.hu

 Telefon: +36 30 166 0886

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Csütörtök:  8:00 - 15:00

Péntek: 8:00 - 12:00


Üzenet küldése